Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για μερικές από τις πιο συχνές παθήσεις ή κακώσεις ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να δείτε προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές φωτογραφίες ασθενών.

Ολες οι περιπτώσεις που απεικονίζονται έχουν χειρουργηθεί από τον Καθηγητή κο Μίνω Τυλλιανάκη, συνοπτικό βιογραφικό του οποίου μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική θέση.